SF(G) Quạt hướng trục lắp ống

SF(G) là dòng đặc trưng bởi tiếng ồn, khối lượng không khí lớn, tiết kiệm điện, đặc điểm cấu trúc hợp lý vân vân, cánh quạt được thiết kế và chế tạo theo lý thuyết Tam Nguyên Lưu.

viVietnamese