DKT Quạt ly tâm đa cánh

DKT Quạt ly tâm đa cánh là sản phẩm lý tưởng sử dụng cho thông gió điều hòa không khí trong ngành khai thác mỏ, khách sạn khu thương mại.

Danh mục:
viVietnamese