GXF Quạt hướng trục

Có cấu trúc dạng loa, đặc điểm kích cỡ miệng nhỏ làm việc gia tốc gia tốc lưu lượng gió tăng nhanh, cột áp cao, so với quạt hướng trục thông thường cùng chủng loại, nó có cột áp…

viVietnamese