HCF Quạt hút ly tâm đơn bản

Máy này dùng để hút khói nhà bếp, cánh quạt có thiết kế đơn bản, phía sau nghiêng, cánh quạt có đặc điểm dễ làm sạch vết dầu, tiếng ồn nhỏ hơn 10 % so với quạt gió cùng loại…

Danh mục:
viVietnamese