PVC/PP4-72 Quạt ly tâm bằng vật liệu nhựa

Sản phẩm này phù hợp để cung cấp khí ăn mòn có chứa axít, kiềm và muối, và cũng được sử dụng để thông gió cho các tòa nhà công nghiệp. Tuy nhiên quạt không cho phép…

Danh mục:
viVietnamese