T30A/C Quạt hướng trục gián tiếp và trực tiếp

Được dựa trên các loại 30K4-II, đặc trưng bởi cơ cấu hợp lý, tiếng ồn thấp, hiệu quả cao, sức mạnh cạnh lớn. Các loại quạt bao gồm các loại phổ biến và các loại mở rộng…

viVietnamese